Sinjur Alla, Itfa’ Fija L-Ispirtu Tas-Sagrifiċċju!