Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu!