L-Awtobijografija Spiritwali ta’
Charles de Foucauld