L-Iskola St Michael:
L-Għaxqa ta’ San Ġorġ Preca
(St Michael School:
The Pride and Joy of St George Preca)