u jdejk jgħallmuni kollox – Dun Ġorġ fi kliem Oliver Friggieri