Ċelebrazzjoni fis-17-il Anniversarju mill-Kanonizzazzjoni ta’ San Ġorġ Preca (Durrës)