{

“Il-bniedem modern jisma’ iżjed bil-qalb lix-xhieda milli lill-għalliema, u jekk jisma’ lill-għalliema, dan jagħmlu għaliex huma xhieda”.  Pawlu VI, Evangelii Nuntiandi

}
Inkorporazzjoni ta’ membri ġodda

Inkorporazzjoni ta’ membri ġodda

Nhar il-Milied filgħodu tliet Kandidati mid-Delegazzjoni ta’ Malta ġew inkorporati bħala Membri tas-Soċjetà. Dawn huma Leon Azzopardi, Ian Borg u Christian Frendo. Matul iċ-Ċerimonja, is-Superjur Roderick Spiteri qasam riflessjoni dwar il-fedeltà fl-għajxien tal-vokazzjoni Museumina. Fi tmiem iċ-Ċerimonja, is-Superjur Ġenerali ta messaġġ tal-okkażjoni. Minħabba l-miżuri ta’ mitigazzjoni relatati mal-pandemija, ftit membri u kandidati attendew għaċ-ċerimonja. Fil-fatt il-maġġoranza segwew l-Inkorporazzjoni mid-dar. Iċ-ċerimonja kienet imxandra b’mod dirett bil-Malti, bl-Ingliż u bl-Ispanjol.

Preca Lil’ Library (Stati Uniti)

Preca Lil’ Library (Stati Uniti)

Il-Preca Lil’ Librerija hi kaxxa żgħira tal-injam taċ-ċedru li fiha kotba tajbin għat-tfal u għall-adulti, fosthom kitbiet tal-Fundatur u informazzjoni dwar is-Soċjetà. Il-librerija inbniet min Drew Neeser li waħħalha wkoll fil-ġnien ta’ Preca Cottage, f’South Bend fl-Istati Uniti. Din il-librerija se tgħin fil-formazzjoni fil-fidi tat-tfal u tal-ġenituri tagħhom li jistgħu jidħlu fil-ġnien meta jixitequ u jqattgħu ħin jaqraw xi ktieb tajjeb.

Sehem fis-Seminar tal-Ħarifa tas-SEDOS

Sehem fis-Seminar tal-Ħarifa tas-SEDOS

Membri fl-Amministrazzjoni tas-Soċjetà ħadu sehem fis-Seminar tal-Ħarifa organizzat mis-SEDOS. Is-seminar, li sar online fis-16 u s-17 ta’ Ottubru 2020, kellu t-tema Il-Passat – il-Preżent- il-Futur tal-Istrutturi tal-Kongregazzjonijiettagħnafis-Servizz tal-Missjoni. Matul is-seminar, kongregazzjonijiet differenti qasmu l-esperjenzi tagħhom kif b’mod kreattiv ħolqu strutturi li jirrispettaw il-kariżma partikulari tal-kongregazzjoni. Is-seminar ukoll inkluda analiżi tal-effett tal-pandemija Covid19 fuq il-ħajja u l-missjoni tal-gruppi differenti li kienu qed jieħdu sehem.

Irtir għal dawk li rċivewl-Ewwel Tqarbina (Kuba)

Irtir għal dawk li rċivewl-Ewwel Tqarbina (Kuba)

Il-Ħadd 25 ta’ Ottubru, il-membri f’Sagua la Grande, Kuba, organizzaw irtir għal grupp ta’ tfal u adolexxenti bi tħejjija għall-Ewwel Tqarbina li ġiet iċċelebrata is-Sibt 31 ta’ Ottubru. L-irtir sar fil-knisja Sagrado Corazón. Il-ġenituri tat-tfal ukoll ġew mistiedna jieħdu sehem f’dan l-irtir. L-irtir beda bil-quddiesa u wara sarubostaattivitajiet għat-tfal u għall-adolexxenti u oħrajnseparatigħall-ġenituri tagħhom. L-irtir intemm b’ħin ta’ adorazzjoni quddiem l-Ewkaristija.


Username:  
Password:
  Cancel